Δραστηριότητες

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Ce.B.Tec. περιλαμβάνουν τέσσερις (4) βασικούς τομείς:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Προσφορά πληροφοριών και καθοδήγηση για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης. Αξιοποιώντας τις γνώσεις μας στη βιοτεχνολογία, βοηθούμε τους πελάτες να εφαρμόζουν στρατηγικές και πρακτικές που οδηγούν σε αυξημένη παραγωγικότητα και επιτυχία στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Συμβεβλημένη Έρευνα και ανάπτυξη με επίκεντρο τη βιοτεχνολογία:

Η ομάδα των ειδικών μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών λύσεων και τεχνολογιών για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων στον τομέα. Συγκεκριμένα, αναπτύσσουμε εξατομικευμένες διαγνωστικές λύσεις και προϊόντα για μια μεγάλη ποικιλία στόχων, συμπεριλαμβανομένων των ιών του αναπνευστικού συστήματος και βιοδεικτών χρόνιων ασθενειών.

Αναλυτικές Υπηρεσίες:

Επιπρόσθετα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις ερευνητικές δραστηριότητες, φιλοδοξούμε να παρέχουμε αναλυτικές υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία διαφόρων βιοτεχνολογικών προϊόντων. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και οι έμπειροι επιστήμονές μας επιτρέπουν να διεξάγουμε δοκιμές ελέγχου σύνθεσης/καθαρότητας εκχυλισμάτων και δοκιμές κυτταροτοξικότητας για εκχυλίσματα. Στοχεύουμε επίσης να προσφέρουμε υπηρεσίες μεταγραφικής ανάλυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μελέτη μοτίβων έκφρασης γονιδίων και μοριακών αλληλεπιδράσεων εντός βιολογικών συστημάτων. Μέσω των αναλυτικών υπηρεσιών μας, θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διασφαλίσουν την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τις ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων τους, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόοδο της βιοτεχνολογίας

Ιδιόκτητη Καινοτομία:

Η ομάδα μας έχει αναπτύξει έναν Βιοηλεκτρικό Βιοαισθητήρα, ικανό να ανιχνεύει ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα αναπνευστικών ιών και των αντίστοιχων αντισωμάτων τους, λειτουργώντας σαν  multiplex εξαιρετικά γρήγορο διαγνωστικό κιτ στο σημείο φροντίδας (Point of Care). Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν ακριβείς και ολοκληρωμένες διαγνωστικές πληροφορίες γρήγορα, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Τα παθογόνα-στόχοι μπορούν να τροποποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στην αξιοσημείωτη ευελιξία της διαγνωστικής πλατφόρμας.

Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις σχετικά με τις τελευταίες μας δραστηριότητες!

Scroll to Top