Ίδρυση Ce.B.Tec. Ι.Κ.Ε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίσημη ίδρυση της εταιρείας μας, Ce.B.Tec.Ι.Κ.Ε. στις 2 Μαΐου 2023, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας για την παροχή καινοτόμων διαγνωστικών εργαλείων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στο σημείο φροντίδας (Point-of-Care).

H Ce.B.Tec. αποτελεί μια εταιρεία τεχνοβλαστό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία υποστηρίζεται από μια ιδρυτική ομάδα με εμπειρία άνω των 25 ετών στον τομέα των επιχειρήσεων και της βιοτεχνολογικής έρευνας και ένα συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Κύριος στόχος μας στη Ce.B.Tec. είναι να αποκτήσουμε κυρίαρχο ρόλο στον τομέα των φορητών διαγνωστικών και αναλυτικών συστημάτων. Αφοσιωνόμαστε στην προσφορά καινοτόμων μεθόδων, εργαλείων και εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ποικίλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του αγροδιατροφικού τομέα, του περιβάλλοντος, της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας. Δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε πρωτότυπα προϊόντα που έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής και χρήσης, τοποθετώντας τους εαυτούς μας ως παγκόσμιους ηγέτες στον κλάδο.

Scroll to Top